NIO

IGNITE THE SENSES

LEARN MORE

דגמי NIO

eT5

החל מ-344,000

eT7

החל מ-499,000

eS8

החל מ-465,000

eL7

החל מ-555,000

eL6

החל מ-399,000

החל מ- 344,000 ש"ח
החל מ- 499,000 ש"ח
החל מ- 465,000 ש"ח
החל מ- 555,000 ש"ח
החל מ- 399,000 ש"ח

Explore More

החל מ- 344,000 ש"ח

Blue Sky Coming

זו הפילוסופיה שלנו, זה מה שמניע אותנו בכל יום, לטובת עתיד טוב יותר על פני הגלובוס.
כך יצרנו מותג רכבי יוקרה כל חשמלי מהדור החדש המכבד ומוקיר את עולם היוקרה המסורתי
אך פונה לדרך עצמאית וטכנולוגית משלו, עם הפנים קדימה

Learn More

Blue Sky Coming