מחירון מוצרי תעבורה (חלפים)

לחיפוש, יש להקליד כאן את המספר הקטלוגי או את שם חלק מתיאור הפריט

לרשימת מרכזי שירות מורשים
  • המחיר לעיל כולל מע"מ.
  • המחירים אינם כוללים את עבודת הפירוק וההתקנה ברכב
  • הנתונים המוצגים במנגנון זה נכונים לתאריך 01.07.2024
  • דלק מוטורס רשאית לשנות את מחירי החלפים בכל עת וללא הודעה מוקדמת
  • אנו פועלים לעדכון שוטף של המחירים במנגנון זה אולם יתכנו הבדלים בין המחירים המופיעים בו לבין מחירי החלפים בפועל
  • אחריות לחלפים מקוריים: האחריות לחלק תינתן למשך 12 חודשים ללא הגבלת ק"מ ממועד התקנתו ברכב
  • האחריות הינה לחלק בלבד והיא לא תכסה את העבודה ו/או פגם שנוצר עקב התקנה לקויה ו/או שימוש בלתי סביר ברכב
  • אחריות לחלפים שאינם מקוריים: האחריות לחלק שאינו מקורי תינתן למשך 3 חודשים או 6000 ק"מ ממועד התקנתם ברכב, המוקדם מבניהם, למעט חלפים המפורטים ברשימה המצורפת לחץ כאן
  • לדגמי רכב רבים קיימים תתי דגמים ולעיתים נדרשות בקיאות והתמצאות באיתור המק"ט של החלק המתאים לדגם הרכב הרצוי. אנו ממליצים להיכנס למרכז שירות מורשה מטעם דלק מוטורס לזיהוי
  • לרכישת המחירון כקובץ אקסל ניתן לפנות אל דלק מוטורס בע"מ באמצעות דואר אלקטרוני Nioservice@delekmotors.co.il

מוקד שירות לקוחות

*2256