בדיקת תכולת הארכת אחריות

האפשרות להארכת האחריות על ידי היצרן מוצגת לידיעה כללית בלבד. תחולתה של הארכת האחריות ביחס לרכב מסוים תיבחן ותיקבע באופן פרטני בהתאם להגדרות היצרן בהיבט זמן/מד אוץ וסייגים נוספים כפי שקבע היצרן במועד הבאתו של הרכב אל מרכז שירות מורשה. יצרן הרכב מודיע מעת לעת על הארכת אחריות לרכיבים מסוימים הרלוונטית לקבוצת רכבים מסויימת.

פירוט הארכות האחריות הפעילות

רכיבתיאור תופעהמשך הארכת אחריות

כדי לבדוק אם קיימת הארכת אחריות לNIO שלך, יש להקליד כאן את מספר לוחית הרישוי או השלדה

לתשומת ליבך

  • האפשרות להארכת האחריות על ידי היצרן מוצגת לידיעה כללית בלבד. תחולתה של הארכת האחריות ביחד לרכב מסוים תיבחן ותיקבע באופן פרטני בהתאם להגדרות היצרן בהיבט זמן/מד אוץ, אופי התקלה וסייגים נוספים כפי שקבע ביצרן במועד הבאתו של הרכב אל מרכז שירות מורשה.
  • לאיתור מרכז שירות מורשה
  • לכל שאלה ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון *2256 או בכתובת הדואר האלקטרוני Nioservice@delekmotors.co.il
  • משך האחריות נמדד ממועד עליית הרכב לכביש.